Hiba
 • "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  Cannot get "Szombathely" woeid in module "mod_sp_weather".

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

„Erőt kaptok”

… ígéri Jézus mennybemenetele előtt a tanítványi csapatnak, amikor a Szentlélek eljöveteléről szól nekik. A Biblia szóhasználatában az erő Isten létének és tevékenységének az ismertetőjele. Akik bíznak Istenben, azok erőt kapnak, ahogyan a próféta is tanúskodik: „Akik az Úrban bíznak erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok.” (Ézs 40,31) Pál apostol pedig így bátorítja Timóteust, „az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2 Tim 1,7) adta nekünk az Isten - Steind-Papp Judit evangélikus lelkész gondolatai.
Jézus mennybemenetele után, amikor eljött a pünkösd napja, az apostolok valóban erőre kaptak. Leszállt rájuk a Szentlélek, aki bölcsességet, lendületet, bátorságot adott nekik, hogy hirdessék az evangéliumot. A Szentlélek szele kifújta a félelem, a csüggedés érzését, és átjárta a tanítványok szívét, értelmét és megmozgatta tagjaikat. Szólásra indította őket, és ki-ki a maga nyelvén értette a Krisztus haláláról és feltámadásáról szóló örömhírt. Péter apostol pünkösdi igehirdetése után pedig, a Lélektől indíttatva mintegy háromezren döntöttek a Krisztussal való új élet lehetősége mellett és megkeresztelkedtek.

Amikor a Szentlélekről szólunk, nem valamiféle személytelen erőről beszélünk. A Szentháromság önálló személye Ő, egységben a teremtő és gondviselő Atya Istennel és a názáreti Jézusban testet öltött Isten Fiával. A Szentlélek, Isten láthatatlan jelenléte és munkálkodása földi világunkban, azonban mindig megfoghatatlan, kikutathatatlan titok marad az értelem számára. Az első Pünkösd csodás eseménye, ahogyan a Bibliában olvassuk, nem ismételhető, de a pünkösdi csoda ma is ismétlődik. Jézus ígérete - „erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek” - ma is élő. Isten Szentlelke, ahol hívják és várják, ma is munkálkodik. Ez a csoda legvalószínűbben az egyház és a gyülekezet közösségében élhető át, ahol az evangéliumot hirdetik és a bűntörlő, megújító és erősítő szentséget kiszolgáltatják.

Eljött a pünkösd napja egykor Jeruzsálemben, és a 2015. év májusában is. Tegyük fel a kérdést, vajon számunkra milyen jelentőséggel, tartalommal bír, amikor eljön pünkösd napja? Éljünk az alkalmakkal, amikor az ünnepen templomainkban ma is hangzik az evangélium. Hagyjuk, hogy a Szentlélek szele kifújja belőlünk az értetlenséget, fásultságot és erőt, valódi megújulást adjon. 

Új hozzászólás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. A HTML kódok használata nem engedélyezett.

Legfrissebb

Legnépszerűbb