Hiba
 • "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  Cannot get "Szombathely" woeid in module "mod_sp_weather".

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Nyolc évtizedig szolgálta a vidéket

Százhúsz évvel ezelőtt, 1894. december 10-én adták át a Szombathely-Rum közötti 21 kilométeres helyi érdekű vasútvonalat. Létrehozásakor tizenkilenc, megszűnésekor öt települést kapcsolt a vasi megyeszékhelyhez.
Szombathely harminc évnyi fejlődés eredményeképpen vált vasúti csomóponttá, ahonnan sugarasan hét irányba futottak ki vasútvonalak. A legfiatalabb „családtag” a Szombathely-Rum HÉV a millennium előtti évben épült. A járási székhelyek után a megyének ez a sűrűn lakott, fejlett gazdaságú térsége igényelt bekapcsolást a vasúti vérkeringésbe. Éhen Gyula, Szombathely ekkortájt megválasztott polgármestere is azt hangsúlyozta, hogy a tervezett fejlődés megköveteli a szerves összefüggés, azaz a legkedvezőbb közlekedés kialakítását város és vidék között.

Százhúsz évvel ezelőtt lényegesen különböztek a tervezett vasútvonal településviszonyai a maiaktól. A megyeszékhelytől délkeletre öt törpefalu helyezkedett el, ezek 1950-ben lettek a város részei: Gyöngyöshermán, Szentkirály, Bogát, Zarkaháza, Bádonfa. Táplánszentkereszt hét, Tanakajd három, Vasszécseny két falu egyesüléséből jött létre a későbbiekben. Csempeszkopács már egyesült, bár Csempesz-Kopácsnak írták. A településfüzér végén Rum, az egykori mezőváros található, de itt is önálló egységet képezett a település határában lévő Bezerédj-birtok, Bezerédj-kastély.

A vidéken nemesi, főnemesi családok sora lakott, a területet ma is a kastélyok földjének nevezik. A lakosság elsősorban a mezőgazdaságból élt, az uradalmi gazdaságokban a kor szintjén fejlett agrotechnikával intenzív termelés folyt. Az így nyert terményeket, termékeket, élő állatot el kellett juttatni a piacokra, feldolgozóhelyekre. Az ébredező ipar is igényelte a szállítást, különösen a sárvári cukorgyár megnyitása után. Kajd kivételével mindenütt létesült rakodóállomás.

A vasútépítés ügye sok sikertelen próbálkozás után akkor vált realitássá, amikor Károlyi Antal alispán és báró Szegedy Ensch Károly hermáni nagybirtokos vette kezébe. Az előmunkálati engedély birtokában megindult a tervezés. A legfontosabb kérdés az volt, hogy merre halad majd a vasút, hol létesülnek állomások. A vasútvonal nagy részben követte a Gyöngyös folyását, majd Lipártnál átkelt a patakon, s Rum irányába tartott. Hét településen alakítottak ki állomást, a forgalomnak 1894. december 10-én adták át.

A vasút a mindennapok részévé vált a személy- és teherforgalomban egyaránt. A kezdetektől tervben volt, hogy meghosszabbítják Türje irányába a vonalat, így Szombathelyről könnyebben elérhető lesz Keszthely és a Balaton. Ez azonban a megvalósulatlan tervek dossziéjába került.

1968-ban új közlekedéspolitikai koncepciót fogadott el az országgyűlés, amely a közutat a vasút terhére kívánta fejleszteni. Célzott vizsgálatok készültek, melyek következtében három nyugat-dunántúli társával együtt 1974. május 25-én a vasútvonal megszűnt. A nagyobb veszteséget természetesen a vidék szenvedte el, egyetlen megszeretett vasútja esett áldozatul.

A mai öt település büszke vasútmúltjára. Mindenütt emlékhelyek, közülük is kiemelkedik Rum, amely egyedülállóan gazdagon kialakított. A megyeszékhely kövesse a vidék példáját: állítson emlékhelyet Szentkirályon a hajdanvolt vasútnak!

Horváth Lajos nyugalmazott földrajztanár

Új hozzászólás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. A HTML kódok használata nem engedélyezett.

Legfrissebb

Legnépszerűbb