Nyomtatás

Elena priorissza levele

2015-10-18, 14:56
   |   Kategória: Kultúra
A levelet egy nagynéni küldi unokaöccsének a XVI. század elején, feltehetően annak húszas éveiben. 
A nagynéni, Bocskay Ilona ekkor történetesen a Nyulak-szigeti (ma Margitsziget) híres domonkos apácakolostor priorisszája, az unokaöcs pedig szintén egy Bocskay: István, aki néhány évvel később a mohácsi csatában lelte halálát. A misszilisnek így bizonyosan 1526 előtt kellett keletkeznie. A levél tartalma nem örvendetes. Elena priorissza – így szól az aláírás – keményen megszidja Istvánt, hogy bár sokat köszönhet az egyháznak, mégis sanyargatja annak jobbágyait. Pénzt követel rajtuk, elveszi az árváktól atyjuktól maradt minden „marhájukat”, sőt még azt az asztag búzát is, amit az elhunyt a lelki üdvéért hagyott az egyháznak. A levél ugyan a korban szokásos barátságos formulával kezdődik, a vége azonban szinte már fenyegető: „Jó választ várok ez levélre, mert aztán én is másképpen látok hozzá.”

A misszilis különleges értékét az adja, hogy nem saját kezű. Elena priorissza kolostorának könyvtáros nővérével, a híres kódexmásoló Ráskay Leával íratta meg. Soror Lea 1510 és 1522 között öt könyvet is másolt a szigeten, közülük legismertebb ma a Margit-legenda. A Ráskay-kódexek tartalmukkal, írásképükkel, helyesírásukkal, szövegtagolásukkal egyaránt kiváló képességű, következetes, puritán emberről tanúskodnak. A főnemesi származású apáca, bár a kolostor falai között „berekesztettségben” élt, figyelemmel kísérte korának politikai történéseit, és hírt is adott róluk: másolt szövegeinek végén az évszám után megemlékezik többek között a Dózsa-féle parasztháborúról, a nádor haláláról, a bécsi országgyűlésről, a kolostori építkezésekről. Nevét a Cornides-kódexben hagyta ránk.


Haader Lea
a nyelvtudomány kandidátusa