Hiba
 • "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  Cannot get "Szombathely" woeid in module "mod_sp_weather".

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Az egyház gondoskodó szeretetére ma is szükség van

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász idén ünnepli alapításának negyedszázados évfordulóját. A szervezet létrehozása Konkoly István áldozatkész munkáját dicséri. A Szombathelyi Egyházmegye korábbi főpásztora meghatódva emlékezik vissza az önkéntes segítők tevékenységére.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a politikai rendszerváltozást követően késedelem nélkül szervezni kezdte szeretetmozgalmát Magyar Karitász néven. Azt akarta elérni, hogy a teljes egyházszervezetben, így az egyes plébániákon is felébredjen az egymással való törődés, a másikon való segítés szellemisége – idézi fel az alapítás célját Konkoly István. A Szombathelyi Egyházmegyében is élénk visszhangot váltott ki a kezdeményezés, és 1991 novemberében az elsők között itt jött létre a helyi szervezet, majd rögvest hozzáláttak a plébániai karitászcsoportok megalapításához is.
– Azt korábban is tudtuk, hogy minden egyes kereszténynek kötelessége a felebaráti szeretet gyakorlása, ami istenszeretetünk bizonyítéka. Ugyanakkor a negyvenéves kényszerszünet után újra rá kellett ébrednünk arra, hogy egyházunk az egész története folyamán szükségesnek tartotta a közösség által tudatosan és szervezetten végzett karitászmunkát is. Az egyháznak erre a segítőkészségére, gondoskodására mostanság is nagy szükség van, hiszen szinte nap mint nap találkozunk szerény körülmények között élő nyugdíjasokkal, alacsony keresetű, a létminimum alatt élő, továbbá a munkanélküliség által sújtott vagy a lakáshiány miatt elkeseredett emberekkel. Megdöbbentő az alkoholizmus terjedése, a kábítószer-fogyasztás és a bűnözés egyre növekvő mértéke, a családok széthullása, a sok-sok abortusz – sorolja az enyhítésre váró problémákat a nyugalmazott püspök.
A sikeres szervezőmunka eredményeként már 1992-ben 36 karitászcsoport alakult meg az egyházmegyében, az ötéves évfordulóra ez a szám hetvenre emelkedett, Konkoly István megyéspüspöki szolgálatának végén, 2006-ban pedig nyolcvan plébániai karitászcsoport működött Vas és Zala megyében. A csoportokban összesen mintegy nyolcszáz önkéntes tevékenykedett.
A legelső feladatuk az volt, hogy feltérképezzék az egyházközségükben élő rászorulókat, majd – a lehetőségekhez mérten – segítséget nyújtsanak számukra.
A karitászmunkatársak komoly szerepet vállaltak az egyházmegyei segélyezési akciókban is. Az első ilyen nagyszabású feladat 1992 januárjában adódott, amikor a balkáni háborútól szenvedő Horvátországba küldtünk három, egyenként 22 tonnás kamiont. 1993 nyarától pedig Kárpátalja felé fordult a figyelem, az ottani nehéz körülmények között élő lakosság megsegítésére hasonló súlyú rakománnyal indult el 15 jármű. A küldemények között volt élelmiszer, ruhanemű, gyógyszer, sőt iskolapad és egyéb berendezési tárgyak is. 1997-től a különböző, árvíz sújtotta területek lakói számára szervezetek gyűjtéseket, így segélyszállítmányt küldtek Lengyelországba és Kárpátaljára, valamint a hazai árvízkárosultaknak a Felső-Tisza vidékére.
– Ezekhez a segélyezési akciókhoz különféle kedves emlékek fűznek – folytatta Konkoly István. – Az emberi szolidaritás megható formája volt például, amikor a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász rádiós felhívására az ország különböző részeiből érkeztek hozzánk személy- és teherautók. Mi ugyanis nagy mennyiségű anyagot gyűjtöttünk össze, de nem volt pénzünk a szállítóeszközök fuvardíjának megfizetésére. Az adományokon kívül mi biztosítottuk a teherautók kísérőit is, akik fárasztó, nem egyszer kalandos körülmények között juttatták el a küldeményeket a címzettekhez.
Az idők során több feladatkörrel és intézménnyel bővült a szervezet. A karitászos munkatársak lelki felkészítése érdekében tanfolyamot szerveztek, hiszen ők sokféle problémával, élethelyzettel szembesülhetnek tevékenységük során: az értelmi fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, a személyiségzavarral küzdők mellett a szemérmes szegényekkel való kapcsolatfelvétel és együttműködés is különös empátiát igényel.
1993-ban nyílt meg a karitász boltja, ahol csekély összegért lehet vásárolni ruhát, játékot, a bevételt pedig a rászorulók segítésére fordítja a szervezet.
A családsegítő szolgálat irodája 1994-ben kezdte működését, itt többféle módon törődnek a hozzájuk fordulókkal: élelmet, ruhát, bútort, és indokolt esetben pénzbeli támogatást is nyújtanak nekik, emellett lelki tanácsadással is foglalkoznak, továbbá segítik őket különféle ügyintézésükben is. Ez a szolgálat a város szociális ellátó rendszerének is részévé vált.
A karitásznak beteglátogató csoportja is van, valamint börtönpasztorációs tevékenységet is folytatnak.
1996-ban egy újabb fontos intézmény megalapítására szánta el magát a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász. A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elsősorban alkohol-, gyógyszer- és kábítószerfüggők, a játékszenvedély rabjai, valamint hozzátartozóik ambuláns pszichoszociális szakellátásra vállalkozott. Az ambulancia munkatársai rendszeresen tartottak előadásokat védőnőknek, pedagógusoknak és diákoknak a drogmegelőzésről.
A RÉV munkájának kiegészítéseképpen jött létre 1999-ben a Hársfa-ház, a Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Központja. Ezt azok vehették igénybe, akiknek pillanatnyi munkahely-keresési gondjuk volt, vagy akik hajléktalanokká váltak. Ez a nappali foglalkoztatás és az ideiglenes szállás biztosítása az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozott, de azt a karitász egy szerződés keretében átvállalta: az intézmény működtetője az egyházmegye, a pénzügyi fedezetet pedig az önkormányzat adta.
- Főpásztori szolgálata idején 15 évig volt az Egyházmegyei Karitász fenntartója és támogatója. Milyen érzésekkel gondol vissza az önkéntesekkel közösen átélt eseményekre és élményekre?
- Szeretném kifejezni őszinte elismerésemet az elvégezett munkájukért. Külön öröm számomra, hogy a karitász vezetősége éveken át szervezte a munkatársak képzését, és rendszeresen találkozóra hívta a plébániai csoportok tagjait, amivel lehetőséget biztosított a hivatástudatuk, vallási elkötelezettségük erősítésére, valamint a sokoldalú tapasztalatcserére is. Ugyanezt a célt szolgálták a lelkigyakorlatok, a közös zarándoklatok, a bel- és külföldi szakmai kirándulások.
Tuczainé Régvári Marietta karitászigazgató szerteágazó tevékenységét talán nem is kell külön méltatnom, Isten fizesse meg áldozatos munkáját! Szeretnék köszönetet mondani az intézmények vezetőinek, munkatársainak önzetlenségükért. Ugyancsak köszönet illeti a nyolcvan plébánia lelkipásztorát, akik őszinte érdeklődéssel kísérik és támogatják a karitászmunkát.
A csoportok tagjainak lelkes és eredményes munkáját továbbra is segítse Isten áldása!
Utódomnak, Veres András megyéspüspöknek pedig azt kívánom, legyen neki is sok öröme a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász jelenlegi sokirányú és sikeres feladatvállalásában!

Új hozzászólás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. A HTML kódok használata nem engedélyezett.

Legfrissebb

Legnépszerűbb