Hiba
 • "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  Cannot get "Szombathely" woeid in module "mod_sp_weather".

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Nők tesznek nőkért – zontiánok találkozója a Berzsenyi könyvtárban

2017-04-03, 08:35
   |   Kategória: Kultúra
„A nők előtt álló kihívások Európában” címmel tartott sikeres előadást Beatrice Svoboda területi Zonta-igazgató a Berzsenyi Dániel könyvtárban, és egyúttal ismertette a nagy számban megjelent közönséggel a februárban az osztrák fővárosban megrendezett 7. európai Zonta-szeminárium üzeneteit is.
Bevezetőként Pallósiné dr. Toldi Márta, a Zonta Club szombathelyi csoportjának elnöke mutatta be a csaknem negyedszázada működő szervezetet, amely a nem kormányzati, azaz civil szervezetként bejegyzett Zonta International eszmeiségét képviseli, és arra törekszik, hogy saját arculatuk is legyen. Magukénak vallják a 98 éves nemzetközi szervezet céljait; a kis közösségben nők dolgoznak nőkért, szükséget szenvedő családokért, kiállnak a nők társadalmi körülményeinek javításáért, és a nehéz sorsú anyák támogatásáért.

A szombathelyi Zonta-klub kis híján évtizeddel ezelőtt csatlakozott a „Fiatal nők a közéletben” (YWPA) Zonta International alapítványi kezdeményezéshez. Az esszépályázatot helyi klubok hirdetik meg 16 évesnél idősebb, angolul tanuló lányok részére. Értekezésükben a pályázóknak egyebek között be kell mutatniuk a nők körülményeit a lakóhelyükön, és miközben megjelölik a teendőket, aközben javaslatot is kell tenni a megoldásokra.

Ez alkalommal értékelték a tanulmányokat és ki is hirdették a díjazott munkák sorrendjét: Lueger Jessica (Kanizsai Dorottya Gimnázium, Szombathely) és Binder Natália (Tinódi Gimnázium, Sárvár) pályázatát találták a legjobbnak. Tartalmi és nyelvi szempontból mindketten kiemelkedően értékes dolgozatot alkottak, és Jessica művét tovább is küldték.

Beatrice Svoboda területi Zonta-igazgató előadásából megtudhatták a jelenlévők, hogy az 1919-ben az USA-ban alapított (két év múlva 100 esztendős!) nemzetközi civil szervezetnek a világ 66 országában kereken 30 ezer tagja van, aki 1200 klubba tömörülve arra törekszik, hogy az élet minden területén javítsa a nők körülményeit, miáltal életük az elérhető legtartalmasabbá váljék. Igyekezetükkel szeretnék elérni, hogy a nők jogai mindenütt emberi joggá nemesüljenek, a lányok, asszonyok fejleszthessék képességeiket, és a férfiakhoz hasonlóan, vezető tisztségeket is betölthessenek – magyarán: egyenjogúak legyenek férfitársaikkal. Áldozatos munkával azért küzdenek a Zonta-klubok tagjai, hogy megfékezzék a nők elleni erőszakot, harcolnak a félelem nélküli életért, és egészségügyi körülményeik javításáért. Kiemelt célként munkálkodnak azért, hogy a nők – a férfiakkal azonos módon – tanulhassanak, miáltal anyagi adottságaik látványosan javulhatnak.

zontaeloado
Beatrice Svoboda területi Zonta-igazgató

A hallgatóság megtudhatta: a Zonta független, nemzetközi szervezet, pártok és felekezetek feletti demokratikus hálózat, tagjai magukénak vallják az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában rögzített, kivétel nélkül megvalósítandó elveket. A Zonta-szervezetek tagjai önkéntesként dolgoznak, segítő munkájukat pénzügyi alapok, adománygyűjtés, pályázatok segítik.

A területi Zonta-igazgató szólt aktivitásukról a nemzetközi szervezetekben: 1962 óta szoros kapcsolatot ápolnak az ENSZ-szel, tanácsadó státusszal rendelkeznek az UNICEF-nél, amelynek programjai a legszegényebb országok legrászorultabb gyermekeit segítik, valamint az UNESCO-nál is; a világméretű nőszervezet a maga módján igyekszik hozzájárulni a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához. A nők elleni erőszak megakadályozására irányuló következetes küzdelem sarkalatos célja a gyerekkorban megkötött (kényszer!) házasságok és a nagyon korai terhességek megakadályozása. Külön szólt az előadó „a nepáli projekt”-ről, a nőkereskedelem elleni küzdelemről: a szervezet tagjai a maguk módján és eszközeikkel mindent megtesznek azért, hogy a Kína és India közé ékelődött dél-ázsiai államban élő lányok, asszonyok ne rabszolgaként éljenek.

A Zonta szervezet nem feledkezik meg a jövő nő generációról sem, a „Nők az üzleti életben” ösztöndíjjal segíti a gazdasági képzésben részt vevő doktorandusokat: ebből a célból 1998 óta 50 országból már 441 nő kapott pénzügyi támogatást.

Előadása befejezéseként Svoboda igazgató asszony személyes hitvallásként elmondta: mindig, minden körülmények közt feladatának érezte/érzi a nők életkörülményeinek a javítását. Munkája közben jó és igaz barátokat talált, új ismeretségekre tett szert az egész világon; mint mondta „Szeretek zontián lenni!”

Tátrainé Kulcsár Irén

1 hozzászólás

 • Írta: Dr. Toldi Márta 2017. április 03., hétfő Hozzászólás hivatkozás
  Dr. Toldi Márta

  Köszönjük az alapos tudósítást, és a szíves érdeklődést!

Új hozzászólás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. A HTML kódok használata nem engedélyezett.

Legfrissebb

Legnépszerűbb