Nyomtatás

A nagyszombati Könnyező Szűzanya búcsúján voltunk

2018-11-18, 16:11
   |   Kategória: Program
Nagyszombat sok-sok templomával, valamint gazdag katolikus múltjával és jelenével méltán viseli a „Felvidék Rómája” nevet. A mohácsi vész után ide helyezték át az esztergomi érsekség székhelyét. E városban alapított egyetemet Pázmány Péter, az ellenreformáció neves személyisége.
Nagyszombat távolsága Szombathelytől csupán 192 Km. Testvérvárosi kapcsolata Szombathellyel1993 óra van, bár sajnos e kapcsolat ápolása az utóbbi években eléggé elhanyagolódott.

Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke civileket hívott, hogy vegyenek részt vele 2018. november 17-én a nagyszombati könnyező szűzanya ünnepségén. Reggel 7,30 kor indult kis csoportunk (a gépkocsivezetővel együtt 8 fő) Szombathelyről és 10 óra körül értünk Nagyszombatra. Elnökasszony kapcsolattartójának fia köszöntött bennünk, s a búcsúi magyar mise kezdetéig egy kicsit még sétáltunk.

A kegyhely a 14. században épült Szent Miklósról elnevezett plébániatemplomban található, mely hajdan az esztergomi érsek-prímások székesegyháza volt. A Könnyező Mária kegyképét 1546 óta tisztelik itt, mint a város oltalmazójának képét. Négyszer vérrel könnyezett. Először 1663-ban a véres párkányi csata előtt. Ebben az évben mentette meg a Könnyező Szűz a várost a törökök támadása elől, sűrű ködöt bocsátva a tájra. Másodszor 1708. július 5-én, harmadszor 1708 augusztus 10-én, negyedszer 1708. augusztus 15-én, vagyis a kuruc háborúk nehéz napjaiban. E vérkönnyezéseket egyházhatóságilag felülvizsgálták. Mártonfy György prépost-kanonok jegyzőkönyvezte az eseményeket. Ekkor Pyber László volt a plébános, a hercegprímás pedig Keresztély Ákos.
 
A kegykép eredeti festmény-ábrázolása a római Szent Elek- és Bonifác-templomban található. A 16. században Forgách Ferenc, a későbbi bíboros érsek másoltatta, megszentelte és az eredetihez érintette. Majd hazahozta és a nagyszombati Szent Miklós-templomnak ajándékozta. A festmény hársfadeszkán van. Nagysága 70x90 cm. Kék színezésű. A búcsúi engedély napja (1710.november 21.) rajta föltüntetve. A pusztító pestis ugyanis ezen a napon ért véget a könyörgő körmenet után. 1808-ban a vérkönnyezés százéves évfordulóján, az ünnepség magyar szónoka Prohászka Ottokár püspök volt.
 
11,30 ra megtelt a székesegyház a magyar zarándokokkal. Orosch János nagyszombati érsek köszöntötte Palánki Ferenc Debrecen- Nyíregyházi egyházmegyei püspököt, az ünnepi mise celebránsát, a megjelenteket, és külön köszöntötte a szombathelyi csoportot. A mise végén felcsendült a himnusz és a „Boldog asszony anyánk” elő himnuszunk, majd Orosch János átadta az idei év Szent Erzsébet Rózsája” díjat.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet legendájából eredeztetett díj az irgalmasság és a szolgáló szeretet erényeinek és a Díjazottak személyes példájának elismerésére szolgál, hogy az együttérzés, a felebarátainkért érzett felelősség és a tevékeny szeretet keresztény eszméjét az egyénekben és a közösségekben felébressze, és ébren tartsa.”

Délután közel 2 órás városnéző séta során nagytudású történész idegenvezetőnk bemutatta a város nevezetességeit, köztük Szent Miklós plébániatemplomot, az érseki palotát, a gimnáziumot, ahol érettségizett Kodály Zoltán, az egyetemi épületeket, a városházát, a várostornyot, a templomokat, a színházat, így sok érdekességet megtudtunk a város múltjáról, jelenéről.