Hiba
 • "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  Cannot get "Szombathely" woeid in module "mod_sp_weather".

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com; Unknown error" in module "mod_sp_weather"

  Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

2. ARANYPATAK VERSFESZTIVÁL

Az Alpokalja rejtekébezódó határmentfaluBozsok immár másodízbeaotthonaz AranypatakVersFesztiválnak2019. augusztu9-11-én. A fesztiválhelyszín2019-ben a reneszánsz Sibrik-kastély. A fesztivál célja a Vas megyében élő és a megyéből elszármazotszárnyaikabontogató és régebbóta a pályán lévő költők verseinek népszerűtése. Emellett az évfordulós klasszikuköltők és verseik népszerűtése is cél.

2019.augusztus9-11.
Sibrik-kastély(Bozsok,Rákócziu.1.)
A közönség interaktív költői bemutatkozásokon, felolvasásokon, irodalmi beszélgetésekenversszínházielőadásokon,verszenészekkoncertjeinvehetrészt.

AzideiesztendőbenafesztiválvendégeleszaMakámzenekar KrulikZoltánzeneszer,gitáros vezetésével.Azenekar AdyEndre halálának100. évfordujáraemlékezvemutatja bgőzben dideregvec.koncertjét. AfesztiválszervezőiabérbaltaváriszületésűNagyGáspárköltőszületésének

70. évfordujáraisemlékeznekazÜssahasadraSzínpadValaholmindigc.versszínházi produkcjával,melyet NagyGáborJózsefAttila-díjasköltőró,irodalomtörténész,aMagyar Művészeti   Akadémia   Irodalmi   Tagozatának   rendes   tagja   ajánl   a   nézők   figyelmébe.

Afesztiválonaköltészetszerelmeseit tizenegykortársvasiköltővárja.A2019tavaszánJózsefAttila- díjbanrészesültDevecseryLászköltővelÉlesKrisztinaaNemzetiMűvedésiIntézetVasMegyei Igazgatóságánakigazgatójabeszélget. FehérRenátóköltővelFelés aláa határsávoncímmel hallgathatunkbeszélgetést.

A színpadi, pódiumszínpadi programok mellett családi, gyerek és gasztronómiai programmalis

várjákazérdeklődőket.

Azalábbiakbanköltprogramkílatmégnemteljes! Arendezvénykísérőprogramjai (gyerek, családi,gasztronómiai) szervezésalatt! A szervezők arészleteketa fesztilweboldalán ésfacebook oldalán folyamatosanfrissítik!

KAPCSOLAT:

Szervezők:

RózsaborsMűhely(H+MédiaésKulturálisEgyesület)
NagyKrisztina- Rózsabors Műhely
Telefon:+36-30-5858-322
E-mail: rozsabors.zene@gmail.com, aranypatak.vers.fesztival@gmail.com

MÉDIAPARTNEREINK,EGTTMŰKÖDŐPARTNEREINKÉSPÁLYÁZATITÁMOGATÓINKNÉVSORÁT

LÁSDAZARANYPATAKVERSFESZTIVÁLWEBOLDALÁN!
Web: www.aranypatakversfesztival.hu
Facebook: www.facebook.com/aranypatakversfesztival
Facebookesemény: www.facebook.com/events/363606390929214
Instagram: www.instagram.com/aranypatak

PROGRAMOK

AUGUSZTUS9. PÉNTEK

VERSUDVAR(Sibrik-kastélybelsőudvara)

17.00VERSSZÖVEGTÁRGYPÁLYÁZAT,INTERNETESVERSVIDEÓPÁLYÁZAT–KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ ÉSEREDMÉNYHIRDETÉS,ABEÉRKEZETTALKOTÁSOKMEGTEKINTÉSE

AUGUSZTUS10.SZOMBAT
Helyszín:VERSUDVAR(Sibrik-kastélybeludvara)

14.00TMORZSÁK–BESZÉLGETÉS NAGYRÓBERTKÖLTŐVEL Beszélgetőtársa: DevecseryLászló,József Attila-díjasköltő

15.30GECSEGTAMÁSKÖLTŐ

Egy boldogélet dhéjban–Előadás, beszélgetésaverseksletéséről,megalkotásának kölményeiről


16.45FELÉSALÁAHATÁRSÁVON–BESZÉLGETÉSFEHÉR RENÁTÓKÖLTŐVEL Beszélgetőtársa:Simon ÁdámaHírlevélPluszfőszerkesztője

18.30ÜSSAHASADRA”SZÍNPAD

Valaholmindig”–VersszínházNagyGáspárköltősletésének70. évfordujára

Azelődást anézők figyelmébeajánlja:

NagyGáborJózsef Attila-díjasköltőró,irodalomtörténész,a MagyarvészetiAkadémiaIrodalmi

Tagozatának rendestagja

20.00POÓCZANONENSEANDRÁS, DALSZERZŐ Egyszálgitáros –PoóczaAndrásénekel

14.00-20.00KIÁLLÍTÁSAVERSSZÖVEGTÁRGYKÉSZÍTŐPÁLYÁZATRABEÉRKEZETTALKOTÁSOKBÓL

Helyszín:ZÖLDTISZTÁS(Sibrik-kastélyhátsóudvara)

14.30ÖRDÖGSZEKÉRAKUSZTIK(Kovács Attila–ének, versek;SzékelyKároly–gitárok) Alternatívverszenrdögszekérmódra

16.00BÖRÖCZKIMIHÁLYKÖLTŐÉSZSAPKAATTILAFELVIDÉKIGITÁROS,ÉNEKES,ZENESZERZŐ Beforgó szóbanés dalbancíműműsora

17.30IDŐCSÓVA–BESZÉLGETÉS DEVECSERYLÁSZLÓ JÓZSEFATTILA-DÍJASKÖLTŐVEL Beszélgetőtársa:ÉlesKrisztina,NemzetivelődésiIntézetVas MegyeiIgazgatóságánakigazgatója Aműsorbanközreműködnek:BognárAlexandra,RózsaborsMűhely

19.00TARISZNYÁSOKZENEKAR

Dalos úton–vidámverses,zenésirodalmiműsoraközönségaktív részvételével

AUGUSZTUS11.VASÁRNAP
Helyszín:VERSUDVAR(Sibrik-kastélybelsőudvara)


15.00PŐDÖRGYÖRGYKÖLTŐ

SföldemVasmegye!–versesösszeállítás

15.30DÖMEZSUZSAKÖLTŐ

Eb ugattatörténetekTündérkertiKedvencAliztollából

Hogyan legyünkjógazdik? –Beszélgetésafelelősállattartásról

Közreműködnek:BogátiAndrásésBortearakutya;BernáthVeronika,kutyakozmetikus(Kis

KedvencKutyakozmetika)


17.30SINKÓ ADRIENN KÖLTŐÉSPOLNISCHNÉ PETROVICSKRISZTINALOGOPÉDUS,AMATŐR

SZÍNJÁTSZÓ

Antibeavatás–versszínház


18.45BÜKIATTILAKÖLTŐ

Répce-mentifényszálak–VersválogatásaRépce-síkvidékéhez,aHansághoz,Bükhöz,Sopronhoz kötődőalkotásokból


Helyszín:ZÖLDTISZTÁS(Sibrik-kastélyhátsó udvara)


14.00NYITOTTVERSMONDÓKÖR –VASIMÚZEUMBARÁTEGYLET Válogatásvasikortársésklasszikusköltőkverseiből

Közreműködik:OroszSándor –gordonka

16.00MAKÁM

Égő tűzbendideregvecíműkoncert AdyEndreésWeöresSándorverseibőlválogatva


18.00KELEMEN ZOLTÁN,AWEÖRESSÁNDOR SZÍNHÁZSZÍNMŰVÉSZEÉSVARGARICHÁRDKÖLTŐ

Tenger-szemben– verses,zenéselőadás


19.30RAJMONÁDÁM,KÖLTŐ

Miértjóírni?–elbeszélésaköltészetről

Közreműködnek:BeneZoltán–gitárnek, HorváthTiborJohnny


14.00-20.00KIÁLLÍTÁSAVERSSZÖVEGTÁRGYKÉSZÍTŐPÁLYÁZATRABEÉRKEZETTALKOTÁSOKBÓL

Új hozzászólás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. A HTML kódok használata nem engedélyezett.

Legfrissebb

Legnépszerűbb