Nyomtatás

Az önállósodás a cél

2015-09-13, 17:34
   |   Kategória: Okos
Ez a hét állt az egyetemek rendelkezésére, hogy a felsőoktatási államtitkárság által publikált intézményátalakítási javaslatokat véleményezzék. Bár a végső döntést a tárcavezető miniszter hozza meg, a szombathelyiek továbbra is az önálló felsőoktatás megteremtésén dolgoznak.
A korábbi elképzelésektől eltérően a Savaria Egyetemi Központ (SEK) egyelőre nem önállósodik, így a 2015/16-os tanévet is a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatóiként kezdték meg a Szombathelyen tanuló diákok. Az eredeti elképzelések szerint a szombathelyi intézmény is kivált volna a soproni székhelyű egyetemből, ehhez azonban még nem adottak a feltételek – áll az államtitkársági munkaanyagban. Ezt az állítást azonban cáfolta Antonio Sciacovelli, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar dékánja, aki kifejtette: a felsőoktatásban a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) foglalkozik a minősítéssel. “Látni kell, hogy a SEK oktatói magas színvonalú tudományos minőséget képviselnek, a Természettudományi és Műszaki Karon a fokozattal rendelkezők aránya eléri a kilencven százalékot, de a pedagógusképző kar esetében is hetven százalékos a minősítettségi arány. Ezen felül a MAB nem csupán szakokat, de karokat és egyes egységeket is minősít pontosan meghatározott paraméterek alapján, mely kritériumoknak a szombathelyi egyetemi központ megfelel” – tette hozzá. Kiemelte, hogy van néhány szak, amelyen a képzés vagy az egyes tantárgyak felelősei az egyetem más karáról érkeznek, de ez nem azt jelenti, hogy a szombathelyi oktatók ne tudnák ellátni ezeket a feladatokat.

A dékán elmondta továbbá, hogy az önálló felsőoktatási intézmény megteremtése az elkövetkező két év feladata, ennek érdekében minden olyan feltételt megpróbálnak teljesíteni, melyet az államtitkárság most hiányosságként tüntetett fel. Ezek egy része adminisztratív jellegű, mert azon szervezeti egységek létrehozását kell előkészíteni, melyek jelenleg összegyetemi szinten működnek. A feladatok sorába tartozik a szakmai együttműködések kereteinek kialakítása, melyek a szétválással sem szűnnek meg teljesen. Ezen felül jelentős a természettudományi, valamint a tanárképzés bővítése. „A cél – amellett hogy megmaradjanak a hagyományos tanári szakok és a tanítóképzés – a művészeti és a sporttudományos képzések fejlesztése; a legsürgetőbb a némettanár szak akkreditációja, melyre jelenleg minden feltétel adott” – mondta el Koós Ildikó oktatási dékánhelyettes.