Nyomtatás

Van más út

2015-03-29, 10:03
   |   Kategória: Sziréna
A tapasztalatok szerint a fiatalok még egymás között sem szívesen beszélik meg gondjaikat, problémáikat, pedig számos bűncselekmény megelőzhető lenne, ha szót értenének egymással. Ezen segítene a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztálya által középiskolásoknak indított "Van más út" című, kortárs segítő képzés.
A megye iskoláiból várták a tizennégy és tizenkilenc éves közötti önkénteseket, végül közel harmincan jelentkeztek. A programhoz a Szombathelyi Médiaközpont is csatlakozott. A diákok a Szombathelyi Televízióban kommunikációs tréningen vettek részt. Az elméleti alapozás keretében megismerkedtek a helyes beszéd- és légzéstechnika, a beszédtempó, a választékos kifejezésmód, a nyelvhelyesség és a határozott fellépés fontosságával. A gyakorlatok során pedig a szituációs feladatok mellett a híradós- és magazinos műsorvezetésben is kipróbálhatták magukat. „Megtanultunk jól kérdezni, megnéztük, hogy hogyan születik egy hír, miként lehet egy nagyobb terjedelmű eseményt négy-öt mondatba tömöríteni, és megismerkedtünk a nonverbális kommunikáció alapjaival” – sorolta Lovass Tibor, a Szombathelyi Médiaközpont igazgatója. Hozzátette: a tervek szerint a legrátermettebb fiatalok közreműködésével ifjúsági műsor indul majd a Szombathelyi Televízióban. Így ez a korosztály is első kézből, hiteles arcoktól kaphat választ  kérdéseire, problémáira.

A kortárs-segítők munkájához elengedhetetlen, hogy a szakmai képzés során megszerzett tudást, prevenciós ismereteket továbbítani tudják. Ebben lehet segítségükre a televíziós tapasztalatok. Bíró Barnabás bűnmegelőzési alosztályvezető úgy látja, ennek a tudásnak a birtokában gördülékenyebben és megfelelő módon tudják majd a diákok továbbítani a bűnmegelőzéssel, a bűncselekmények elkövetésével, illetve a bűncselekmények sértetté válásának elkerülésével kapcsolatos információkat. Egyúttal a szabadidő hasznos eltöltésére is adnak majd ötleteket a fiatalok kortársaiknak.

Videó