Nyomtatás

Tűzvédelem az őszi időszakban

2015-09-19, 14:38
   |   Kategória: Sziréna
Az őszi betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is – erre figyelmeztet a katasztrófavédelmi igazgatóság. Különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza.
A betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkákban csak tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A munkagéppel érintkező száraz termény a súrlódás és a nem megfelelő kenés miatt keletkező hőtől könnyen meggyulladhat. A szivárgó olaj, vagy üzemanyag a levegőben szálló növényi porral keveredve könnyen meggyulladó lerakódást képez a munkagépen. A mezőgazdasági gépekben kialakuló tüzek kezdeti megfékezésére elegendő a járművön készenlétben tartott tűzoltó készülék. A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni.

Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti a tűz terjedését. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni. A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng meggyújthat. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani.

A növényi hulladék égetésének szabályai

Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az irányított égetés keretében végezhető, azonban az égetés megkezdése előtt tíz nappal illetékbélyeggel (3000 Ft) ellátott kérelmet kell benyújtani az illetékes tűzvédelmi hatóságnak. A tűzvédelmi hatóság az engedélyt öt napon belül elbírálja. A tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

Mustgáz veszélyei

A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid, színtelen és szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb gáz, ami a levegőt kiszorítva a föld közelében terül el. Otthonunkban elsősorban a cukortartalmú növények és gyümölcsök erjedése során keletkezik. A mustgáz adott koncentrációban fontos életfolyamatokat befolyásol, tünete a szédülés, hányinger, illetve mentális zavar. A balesetek megfelelő körültekintéssel és elővigyázatossággal megelőzhetőek!

Javasolt a pincék megfelelő szellőztetése, a hordók lehetőség szerint nagy térben való elhelyezése, gázérzékelő riasztóberendezés használata. Tanácsos úgy lemenni a pincébe, hogy magunk előtt botra erősített, égő gyertyát tartunk legfeljebb a derék magasságában. Ha a gyertya elalszik – ez jelzi az oxigén hiányát – azonnal el kell hagyni a helyiséget!
Az ilyen balesetet szenvedő embereket csak légzőkészülék használata mellett lehet biztonsággal kimenteni. A másik segítségére siető ember az oxigénhiányos helyiségbe lépve maga is a mustgáz áldozatává válhat. Veszély esetén hívja a tűzoltóságot a 105-ös számon!

Szénmonoxid veszélyei

A szénmonoxid (CO) a tökéletlen égéskor keletkező melléktermék. Színtelen, szagtalan. A szénmonoxid-mérgezés kezdeti tünetei a hányinger és a fejfájás. A szénmonoxid a lakás légterébe a kéményen vagy a tüzelőberendezésen keresztül kerülhet. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelőberendezést használjunk, a beüzemelést bízzuk szakemberre, és rendszeresen ellenőriztessük a kémény állapotát. Ne tároljunk tűzveszélyes folyadékot, éghető anyagot a kazán/fűtőtest közelében! A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő kazánok, kandallók nyílt égésterűek. Ügyeljünk arra, hogy mindig legyen a tökéletes égéshez elegendő levegő! A korszerű, jól záró, hőszigetelt ablakok beépítése során gondoljunk arra, hogy lakásunk megfelelő légutánpótlása, szellőztetése biztosítva legyen! Javasolt a rendszeres szellőztetés!

Amennyiben szén-monoxid-mérgezés tüneteit észleli (fejfájás, fáradtság, szédülés, hányinger), azonnal ki kell szellőztetni a lakást, nyisson ablakot, ajtót, mert a friss levegő segíthet leghamarabb! Ezt követően kapcsoljon le minden fűtőberendezést, hagyja el a lakást, és a mérgezési tünetekkel forduljon orvoshoz!

1 hozzászólás